Đoạn-nối-cao -tốc-Bến-Lức-Long-Thành-vào QL-51

hàng chục xe lu đang hoạt đông tại cao tốc Bến Lức Long Thành