một-đoạn-cao-tốc-bắt-qua-sông

Một đoạn đường bắc qua sông tại dự án cao tốc Bến Lức _long Thành