Ngân hàng nhà nước giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp

Theo thông tin, NHNN đã ban hành các quyết định về lãi suất cho vay và tiền gửi tại các tổ chức tín dụng. Cụ thể, Quyết định số 1123/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 về lãi suất tái cấp vốn QUyết đinh lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn giảm từ 5,5%/năm xuống 5%/năm. Lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu cũng được điều chỉnh giảm từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm và 3,5%/năm xuống 3,0%/năm tương ứng.

Ngân hàng nhà nước việt nam.

Đồng thời, Quyết định số 1124/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại TCTD theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17 tháng 3 năm 2014 lãi suất tối đa áp dụng cho tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng được giữ nguyên ở mức 0,5%/năm. Lãi suất tối đa cho tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng cũng giảm từ 5,0%/năm xuống 4,75%/năm. Riêng lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên sẽ được TCTD ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.

Ngoài ra, Quyết định số 1125/QĐ-NHNN ngày 16 tháng 6 năm 2023 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 12 năm 2016 còn điều chỉnh lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế. Lãi suất này giảm từ 4,5%/năm xuống 4,0%/năm. Đối với Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa cũng giảm từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm.

Những điều chỉnh này nhằm thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhằm giảm mức lãi suất, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, đồng thời góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và lạm phát được kiểm soát, trong khi thanh khoản của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được đảm bảo.

Theo đó thị trường vốn đàn được tháo gở và nền kinh tế đang dần được phục hồi là một tín hiệu tốt cho thị trường bất động sản đặt biệt là thị trường bất động sản thương mại hay bất động sản đất nền giá rẻ. dưới đây có thể ban muốn tìm hiểu dụ án sunflower city Nhơn Trạch, hay loại hình bất động sản thương mại chợ du lịch xà no A/Chị có thể tham khảo thêm chi tiết.

Theo Ngân Hàng Nhà Nước