Thủ-tướng-khởi-công-cao-tốc-Châu-Đốc-Cần-Thơ-Sóc-Trăng

Thủ tướng chính phủ và các khách mời cùng nhau ấn nút khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thủ tướng chính phủ và các khách mời cùng nhau ấn nút khởi công cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng dài hơi 188 km qua 3 tỉnh miền tây