cac-phuong-tien-thi-cong-tai-hien-trường-tại-cao-tốc

Phương tiện đồng loạt thi công tại tuyến cao tốc vừa khởi công

Các xe chuyên dụng thi công ngay sau khi chính phủ phát động khởi công ở tại 4 tỉnh có tuyến cao tốc đi qua