có khá nhiều nhà đang được xây dựng tại dự án sunflower city

rất nhiều công trình xây dựng tại dự án

khá nhiều căn nhà tại dự án đang trong quá trình xây dựng