z4395428907059_3914088582b2f00aaa3f756d0ea38436

hiện dự án eco town học môn đã hoàn thành xong và có rất nhiều hộ dân vào sinh sống